IM7
Prijavnica

Ime
Priimek
Spol
Letnica rojstva
Država
Naslov
Kraj
Pošta
Klub
E-pošta
Potrditev E-pošte
GSM
Majica
Bosi tek
Posebna prehrana (vegi)
Dolžina proge (Istrski maraton)
Želim, da se moj e-naslov posreduje ponudnikom nastanitev, da mi pošljejo svojo ponudbo (moj e-naslov lahko uporabljajo za posredovanje ponudb tudi v bodoče)
V soboto, 4. 4. 2020 želim doživeti Istro. Želim, da se moj e-naslov pošlje ponudnikom, ki bodo sestavili ponudbo doživetja, prilagojeno mojim željam.
Želim se prijaviti na prijateljski paket (Mali kraški maraton in Istrski maraton)
Prejel/-a sem kodo za popust
Potrjujem, da sem seznanjen/-a z razpisnimi pogoji in politiko zasebnosti.
Pozor! Z željo po zagotavljanju hitrih in kakovostnih informacij tekače prosimo, naj skrbno preverijo točnost vpisanih podatkov.
S prijavo prijavitelj potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavnici resnični, da se strinja s pogoji izvedbe prireditve in razpisnimi pogoji tekov. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na prireditvi Luka Koper 7. Istrski maraton na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev obdeloval skladno z zakonodajo in politiko zasebnosti.