Prijavnica Sladkih6 2019

Ime
Priimek
Spol
Leto rojstva
Naslov
Kraj
Država
Klub
E-pošta
Vrsta obroka/malice
Število malic
Strinjam se s spodnjo izjavo!

Izjava: S prijavo potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a) in vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem seznanjen(a) s priporočilom organizatorja, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem opravijo zdravniški pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja. Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da lahko vse podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.