O Timingu

KJE SMO

Sedež: Staničeva 41, 1000 Ljubljana
Tel. centrala: 01 234 80 00
Marketing: 01 234 80 01
Maraton in Pohod: 01 234 80 02
Tehnologija: 01 234 80 03
Direktor: 01 234 80 04
Fax: 01 234 80 05

Uradne ure: Vsak delovnik med 8. in 15. uro