Posodobljeno 22.12.2018 13:01
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Hrbtno/BackHrbtno/Back
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Delfin/FlyDelfin/Fly
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - 1.Kolo Ljubljanske regije - 22.12.2018 - 8:30
1.M/M200m Prsno/BreastDirektno finale8:30OdprtoŠtartnaRezultati
2.Ž/W200m Prsno/BreastDirektno finale8:55OdprtoŠtartnaRezultati
3.M/M50m Hrbtno/BackDirektno finale9:20OdprtoŠtartnaRezultati
4.Ž/W50m Hrbtno/BackDirektno finale9:35OdprtoŠtartnaRezultati
5.M/M100m Prosto/FreeDirektno finale9:45OdprtoŠtartnaRezultati
6.Ž/W100m Prosto/FreeDirektno finale10:10OdprtoŠtartnaRezultati
7.M/M100m Mešano/MedleyDirektno finale10:35OdprtoŠtartnaRezultati
8.Ž/W100m Mešano/MedleyDirektno finale10:55OdprtoŠtartnaRezultati
9.M/M400m Mešano/MedleyDirektno finale11:05OdprtoŠtartnaRezultati
10.Ž/W400m Mešano/MedleyDirektno finale11:15OdprtoŠtartnaRezultati
11.M/M200m Hrbtno/BackDirektno finale11:20OdprtoŠtartnaRezultati
12.Ž/W200m Hrbtno/BackDirektno finale11:40OdprtoŠtartnaRezultati
13.M/M50m Prsno/BreastDirektno finale12:00OdprtoŠtartnaRezultati
14.Ž/W50m Prsno/BreastDirektno finale12:15OdprtoŠtartnaRezultati
15.M/M100m Delfin/FlyDirektno finale12:20OdprtoŠtartnaRezultati
16.Ž/W100m Delfin/FlyDirektno finale12:25OdprtoŠtartnaRezultati
17.M/M400m Prosto/FreeDirektno finale12:30OdprtoŠtartnaRezultati
18.Ž/W400m Prosto/FreeDirektno finale13:05OdprtoŠtartnaRezultati
19.M/M100m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati