PRIJAVNICA

Potrjujem, da sem seznanjen/-a z razpisnimi pogoji in pogoji zasebnosti.
S prijavo prijavitelj potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavnici resnični in da se strinja z razpisnimi pogoji. Soglaša, da lahko organizatorji objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev obdeloval skladno z zakonodajo in pogoji zasebnosti.