Prijavnica za skupine (min. 8 oseb)

Davčna številka
Ime ekipe
Odgovorna oseba
GSM
E-pošta
Prevzem štartnih paketov
S prijavo prijavitelj potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavnici resnični, da se strinja s pogoji izvedbe prireditve in razpisnimi pogoji tekov. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na prireditvi Luka Koper 10. Istrski maraton na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev obdeloval skladno z zakonodajo in politiko zasebnosti.