Program

Mestna občina Ljubljana in Timing Ljubljana bosta od 8. do 10. maja 2025 pripravila tradicionalni, 67. Pohod Pot ob žici. Gre za največjo športnorekreativno prireditev pri nas, ki je v letu 2024 privabila več kot 37.000 udeležencev. Največ udeležencev običajno privabi pohod po poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev - zato tudi ime Pot ob žici. Prireditev je namenjena vsem, tako najmlajšim kot starejšim, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja in želijo preživeti dan v dobri družbi, sproščenem vzdušju ter spoznati Ljubljano s pohodniške perspektive.

Pohod za vrtce

V četrtek, 8. maja 2025 bo potekal pohod za otroke vzgojno-varstvenih zavodov iz Ljubljane. Vrtec se vključi na pohod na kontrolni točki, ki jo je sporočil ob prevzemu kartončkov in prehodi en odsek (startno-ciljna mesta) na trasi po Poti ob žici.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Četrtek, 8. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. STARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je sedem kontrolnih mest, ki so hkrati startna in ciljna mesta:

 • Šiška - POT ob Koseškem bajerju
 • Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa
 • Vič - Murgle (pri teniških igriščih)
 • Rudnik - križišče Peruzzijeve ulice in Jurčkove poti
 • Fužine - POT pri Fužinskem mostu
 • Bežigrad - POT ob Gramozni jami
 • Center - Tivoli, Muzej novejše zgodovine
5. ČAS POHODA

Vrtec se vključi v pohod med 9. in 10. uro na mestu, ki mu najbolj ustreza in ga zaključi na točki, ki jo je prijavil ob prevzemu karatončkov. Cilji bodo odprti do 13. ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke vrtci predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva ulica 41 (3. nadstropje), od 1. 4. do 18. 4. 2025, med 8. in 15. uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec bo za osvojen kontrolni žig prejel darilo.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si

Pohod za osnovne šole

V petek, 9. maja 2025 bo potekal pohod za učence osnovnih šol. Šola se vključi na pohod na kontrolni točki, ki jo je sporočila ob prevzemu kartončkov in prehodi en, dva ali tri odseke na trasi po Poti ob žici, odvisno od starosti udeležencev.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

petek, 9. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. STARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati startna in ciljna mesta:

 • KT-1: Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa
 • KT-2: Šiška - POT ob Koseškem bajerju, Kmečka pot
 • KT-3: Bežigrad - POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a
 • KT-4: Jarše - avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168
 • KT-6: Fužine - POT pri Fužinskem mostu
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice
 • KT-8: Livada - POT, Hladnikova cesta
5. ČAS POHODA

Šola se vključi v pohod od 8. ure naprej na mestu, ki ga je sporočila ob prevzemu kartončkov. Cilji bodo odprti do 14. ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke šole predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva 41 (3. nadstropje), od 1. 4. do 18. 4. 2025, med 8. in 15. uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Darilo bodo prejeli:

 • učenci/ke prvih in drugih razredov za pridobljen 1 kontrolni žig
 • učenci/ke od tretjega do petega razreda za pridobljena 2 kontrolna žiga in
 • učenci/ke od šestega do devetega razreda za pridobljene 3 kontrolne žige
8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si

Pohod za srednje šole

V petek, 9. maja 2025 bo potekal pohod za učence srednjih šol. Šola se vključi na pohod na kontrolni točki, ki jo je sporočila ob prevzemu kartončkov in prehodi štiri odseke (pol poti) na trasi po Poti ob žici.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

petek, 9. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. STARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati startna in ciljna mesta:

 • KT-1: Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa
 • KT-2: Šiška - POT ob Koseškem bajerju, Kmečka pot
 • KT-3: Bežigrad - POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a
 • KT-4: Jarše - avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168
 • KT-6: Fužine - POT pri Fužinskem mostu
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice
 • KT-8: Livada - POT, Hladnikova cesta
5. ČAS POHODA

Šola se vključi v pohod od 8. ure naprej na mestu, ki ga je sporočila ob prevzemu kartončkov. Cilji bodo odprti do 14. ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke šole predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva 41 (3. nadstropje), od 1. 4. do 18. 4. 2025, med 8. in 15. uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Dijaki bodo za opravljene pol Poti okoli Ljubljane (štirje kontrolni žigi), prejeli darilo.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si

Krajši rekreativni pohod

V soboto, 10. maja 2025 boste udeleženci lahko prehodili del Poti ob žici. Udeleženec se vključi na pohod na kontrolni točki, ki mu najbolj ustreza. Na poti je šest vstopnih mest:

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 10. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. POSAMEZNI OKVIRNI ODSEKI POHODA
 • VIČ: 5.000 m
  POT, pod železniškim mostom, Pot rdečega križa - Cesta dveh cesarjev - Murgle - Opekarska cesta - Kongresni trg
 • ŠIŠKA: 5.000 m
  POT ob Koseškem bajeru, Kmečka pot - Biotehniška fakulteta - Večna pot - Kongresni trg
 • BEŽIGRAD: 11.000 m
  POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a - Koseški bajer - Biotehniška fakulteta - Večna pot - Kongresni trg
 • JARŠE: 16.000 m
  avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta - AMZ Slovenije - Koseški bajer - Biotehniška fakulteta - Večna pot - Kongresni trg
 • FUŽINE: 12.000 m
  POT pri Fužinskem mostu - Golovec - Dolenjska cesta - POT - Hladnikova cesta - Opekarska cesta - Kongresni trg,
 • TIVOLI: 2.000 m - invalidi
  Tivoli - park Tivoli - Cesta 27. aprila - Erjavčeva cesta - Kongresni trg (start bo odprt do 9.30)
5. ČAS POHODA

Štartna mesta bodo odprta med 7. in 9. uro, cilj bo na Kongresnem trgu med 9. in 12. uro.

6. VKLJUČITEV NA TRASO IN KONTROLNI KARTONČKI

Vsak udeleženec se lahko vključi v rekreativni pohod na eni od zgoraj naštetih točk in tam dobi brezplačen kontrolni kartonček. Pohoda se ni mogoče udeležiti s kolesom.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec bo ob prihodu v cilj prejel priznanje, ki bo na razpolago samo v cilju rekreativnih pohodov na Kongresnem trgu (Zvezda park) do 12. ure.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si

Rekreativni pohod 34 km

V soboto, 10. maja 2025 boste udeleženci lahko v celoti prehodili Pot ob žici in si ob tem pridobili spominsko kolajno. Udeleženec se vključi na pohod na kontrolni točki, ki mu najbolj ustreza in prehodi Poti ob žici. Na poti je devet kontrolnih mest, ki so hkrati startna in ciljna mesta.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane v dolžini 34 km

2. TERMIN

Sobota, 10. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. ŠTARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta:

 • KT-1: Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa
 • KT-2: Šiška - POT ob Koseškem bajerju, Kmečka pot
 • KT-3: Bežigrad - POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a
 • KT-4: Jarše - avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168
 • KT-6: Fužine - POT pri Fužinskem mostu
 • KT-GOLOVEC
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice
 • KT-8: Livada - POT, Hladnikova cesta
5. ČAS POHODA

Startna mesta bodo odprta od 6. ure, cilji pa bodo odprti do 17. ure.

6. VKLJUČITEV NA TRASO IN KONTROLNI KARTONČKI

Vsak udeleženec se lahko vključi v rekreativni pohod na mestu, ki mu najbolj ustreza in tam dobi brezplačen kontrolni kartonček ali uporabi mobilno aplikaciji Pot ob žici. Pohoda se ni mogoče udeležiti s kolesom.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec, ki bo opravil celotno pot v dolžini 34 km, bo dobil posebno kolajno.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si

Tek trojk za članske in veteranske kategorije Citypark 12,5 km tek in 29 km tek

Tek trojk na Citypark 12,5 km tek in 29 km bo potekal v soboto, 11. maja 2024, Oba starta bosta na Stritarjevi ulici: Citypark 12,5 km tek ob 9. uri in 29 km ob 9.30.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, vzhodna trasa Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 10. maj 2025:

 • ob 9.00 bo na Stritarjevi ulici start Citypark 12,5 km teka
 • ob 9.30 bo na Stritarjevi ulici start 29 km teka
3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 18. aprila 2025 s pomočjo spletne prijavnice, ki bo objavljena predvidoma januarja 2025.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE CITYPARK 12,5 KM TEKA IN TEKA NA 29 KM

<p hidden>Tek trojk - Citypark 12,5 km tek

 • MA - člani rojeni 2008 - 1985
 • MB - veterani A rojeni 1984 - 1974
 • MC - veterani B rojeni 1973 in starejši
 • ZA - članice rojene 2008 - 1989
 • ZB - veteranke rojene 1988 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Tek trojk - 29 km

 • MA - člani rojeni 2005 - 1985
 • MB - veterani A rojeni 1984 - 1974
 • MC - veterani B rojeni 1973 in starejši
 • ZA - članice rojene 2005 - 1989
 • ZB - veteranke rojene 1988 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Če vsi člani trojke ne spadajo v isto starostno kategorijo, jih program razvrsti v kategorijo najmlajšega člana.</p>


6. ZDRAVSTVENO POTRDILO

Vsak tekmuje na lastno odgovornost. Priporočamo, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem, opravijo preventivni zdravstveni pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Med tekmovanjem se morajo vsi tekmovalci in tekmovalke podrediti zdravstvenim navodilom članov zdravstvene službe na terenu, vključno z zahtevo po odstopu od nadaljnjega tekmovanja.

7. PRIJAVNINA

<p hidden>Prijavnine ni, plača se le najem čipa, kar znaša 10 EUR za trojko,  (, prav tako majice). Uporaba lastniških čipov ni mogoča. Prijavnino poravnajte do 18. 4. 2025 na številko TRR: SI56 0313 4100 7833 866 in pripišite sklic oziroma dobite plačilni nalog po mailu, ko se boste prijavili preko spletne strani.</p>

8. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo ekipe same, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 8. 5. in petek, 9. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 10. 5. med 7. in 9.30 uro na Kongresnem trgu (pri Sidru). <p hidden>
 • Starta Teka trojk na Citypark 12,5 teka in 29 km bosta na Stritarjevi ulici, cilja pa na Kongresnem trgu. Trasi teka trojk na Citypark 12,5 km teka in 29 km ostajata enaki.</p>
 • Garderobni prostor bo na razpolago v šotoru na Kongresnem trgu (ob spomeniku Sprave). Garderobo oddate v posebni vrečki, na katero napišemo vašo startno številko. Po teku pa jo lahko prevzamete izključno ob predložitvi štartne številke. Tuši bodo zagotovljeni v bazenu Tivoli, Celovška cesta 25 med 7. in 13. uro. Vstop v garderobe bo dovoljen le tekačem s startno številko. Za shranjevanje obleke organizator ne jamči.
 • Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe ob prevzemu startnih številk prejmejo spominske majice 67. Pohoda 2025.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu. Uradni rezultati bodo na razpolago takoj po tekmovanju na tej strani.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
9. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, info: info@timingljubljana.si


Tek trojk za osnovne šole na 3km

Tek trojk za osnovne šole bo potekal v soboto, 11. maja 2024 s startom ob 9.10 uri. Start bo pri Osnovni šoli Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, cilj pa na Kongresnem trgu.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, Galjevica, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 11. maj 2024, s pričetkom ob 9.10 uri

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 19. aprila 2024

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • M1 - učenci, rojeni l. 2009 in mlajši
 • Z1 - učenke, rojene l. 2009 in mlajše
 • MZ1 - mešana trojka (po spolu)
6. URNIK ŠTARTOV
 • M1 - učenci, rojeni l. 2009 in ml. ob 9.10
 • Z1 - učenke, rojene l. 2009 in ml. ob 9.10
 • MZ1 - mešana trojka ob 9.10
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na teku trojk za osnovne šole imajo vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so učenci/učenke osnovnih šol iste šole in so redno vpisani.

8. PREVOZI NA START

Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Osnovne šole Oskar Kovačič (Ob dolenjski železnici) bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA

 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Prijavnine ni, ostale morebitne stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 9. 5. in petek, 10. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 11. 5. med 7. in 8. uro na Kongresnem trgu (pri Sidru).
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na startu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni šotor na Kongresnem trgu (pri spomeniku Sprave). Za športno opremo, oddano na startu, organizator ne jamči!
 • Startno mesto bo na parkirišču Osnovne šole Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 66. Pohoda 2024.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na naši spletni strani.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si

Tek trojk za srednje šole na 3km

Tek trojk za srednje šole bo potekal v soboto, 11. maja 2024 s startom ob 9. uri. Start bo pri Osnovni šoli Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, cilj pa na Kongresnem trgu.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 11. maj 2024, s startom ob 9. uri na Galjevici

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 19. aprila 2024.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • M2 - mladinci, rojeni l. 2005 in mlajši
 • Z2 - mladinke, rojene l. 2005 in mlajše
 • MZ2 - mešana trojka (po spolu)
6. URE ŠTARTOV
 • M2 - mladinci, rojeni l. 2005 in ml. ob 9.00
 • Z2 - mladinke, rojene l. 2005 in ml. ob 9.00
 • MZ2 - mešana trojka (po spolu) ob 9.00
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na teku trojk za srednje šole imajo vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so dijaki/dijakinje srednjih šol iste šole in so redno vpisani.

8. PREVOZI NA START

Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Osnovne šole Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48 bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Prijavnine ni, ostale morebitne stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 9. 5. in petek, 10. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 11. 5. med 7. in 8. uro na Kongresnem trgu (pri Sidru).
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na startu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni prostor na Kongresnem trgu (pri spomeniku Sprave). Za športno opremo, oddano na startu, organizator ne jamči!
 • Startno mesto bo pri Osnovni šoli Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 66. Pohoda 2024.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na naši spletni strani.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si

Tek trojk za profesorje na 3km

Tek trojk za vzgojitelje, učitelje in profesorje OŠ in SŠ bo v soboto, 11. maja 2024. Start bo ob 9.20 na parkirišču Osnovne šole Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, cilj pa na Kongresnem trgu.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 11. maj 2024, s pričetkom ob 9.20 uri na Galjevici

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 19. aprila 2024

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • MZ3 - mešana trojka (po spolu)
6. URE ŠTARTOV
 • MZ3 - mešana trojka (po spolu) ob 9.20
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na Teku trojk za profesorje osnovnih in srednjih šol imajo vsi profesorji, ki so zaposleni na šoli, ki jih ja na tek prijavila. Trojka mora biti mešana (po spolu).

8. PREVOZI NA START

Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Osnovne šole Oskar Kovačič bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od starta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo šole (prijavnine ni), ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig startnih številk in čipov bo v četrtek, 9. 5. in petek, 10. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 11. 5. med 7. in 8. uro na Kongresnem trgu (pri Sidru).
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na startu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobo na Kongresnem trgu (pri spomeniku Sprave). Za športno opremo, oddano na startu, organizator ne jamči!
 • Startno mesto bo pri Osnovni šoli Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci za udeležbo prejmejo spominsko majico 66. Pohoda 2024.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na naši spletni strani.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si