Tek trojk

Tek trojk je edinstvena tekaška prireditev. Edinstvenost teka in lepo speljana trasa vsako leto privabita več tekačev, ki se med seboj pomerijo na 12,5 ali 29 kilometrov v članski in veteranski kategoriji ter na 3.000 metrov na trasi za osnovne, srednje šole in profesorje. Posebnost teka je v tem, da mora trojica tekačev (moški, ženske ali mešana ekipa) ves čas teči skupaj, v cilju pa velja čas tistega, ki zadnji preteče ciljno črto. To je tudi rezultat, ki se upošteva kot rezultat trojke. S takšnim načinom tekmovanja želi organizator spodbujati tekače k medsebojni pomoči in solidarnosti, saj šteje čas, ki ga doseže najšibkejši člen trojke, zato mu morata morebiti bolje pripravljena člana ekipe pomagati, ga bodriti in motivirati.

Tek trojk za članske in veteranske kategorije 12,5 in 29km

Tek trojk ima štart na Stritarjevi ulici, cilj pa na Kongresnem trgu in se bo odvijal v soboto, 7. maja 2022 s pričetkom ob 9.00 uri za tekače na 12,5 km in ob 9.30 uri za trojke na 29 kilometrski preizkušnji.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, vzhodna trasa Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 7. maj 2022, s pričetkom ob 9. uri 12,5 km in ob 9.30 uri 29 km

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2022 na spletni strani www.pohod.si.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE NA 12,5 IN 29 KM

Tek trojk na 12,5 km

 • MA - člani rojeni 2006 - 1983
 • MB - veterani A rojeni 1982 - 1972
 • MC - veterani B rojeni 1971 in starejši
 • ZA - članice rojene 2006 - 1987
 • ZB - veteranke rojene 1986 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Tek trojk na 29 km

 • MA - člani rojeni 2003 - 1983
 • MB - veterani A rojeni 1982 - 1972
 • MC - veterani B rojeni 1971 in starejši
 • ZA - članice rojene 2003 - 1987
 • ZB - veteranke rojene 1986 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Če vsi člani trojke ne spadajo v isto starostno kategorijo, jih program razvrsti v kategorijo najmlajšega člana.


6. ZDRAVSTVENO POTRDILO

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Priporočamo, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem, opravijo preventivni zdravstveni pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Med tekmovanjem se morajo vsi tekmovalci in tekmovalke podrediti zdravstvenim navodilom članov zdravstvene službe na terenu, vključno z zahtevo po odstopu od nadaljnjega tekmovanja.

7. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša 10 EUR za trojko (čipi so vključeni v prijavnini). Uporaba lastniških čipov ni mogoča. Prijavnino poravnajte do 20. 4. 2022 na številko TRR: SI56 0313 4100 7833 866 in pripišite sklic oziroma dobite plačilni nalog po mailu, ko se boste prijavili preko spletne strani.

8. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo ekipe same, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 5. 5. in petek, 6. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 7. 5. med 7. in 9.30 uro na Trgu republike.
 • Štarta Teka trojk na 12,5 in 29 km bosta na Stritarjevi ulici, cilja pa na Kongresnem trgu. Trasi teka trojk na 12,5 km in 29 km ostajata enaki in sta objavljeni na internetu.
 • Garderobni prostor bo na razpolago v šotoru na Trgu republike. Garderobo oddate v posebni vrečki, na katero napišemo vašo štartno številko. Po teku pa jo lahko prevzamete izključno ob predložitvi štartne številke. Tuši bodo zagotovljeni v bazenu Tivoli, Celovška 25 med 7. in 13. uro. Vstop v garderobe bo dovoljen le tekačem s štartno številko. Za shranjevanje obleke organizator ne jamči.
 • Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 uri na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe prejmejo spominske majice 64. Pohoda 2022 ob prevzemu štartnih številk.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu. Uradni rezultati bodo na razpolago takoj po tekmovanju na spletni strani: http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
9. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani http://www.pohod.si

Organizacijski odbor 64. Pohoda Ljubljana 2022


Tek trojk za osnovne šole na 3km

Tek trojk za OŠ ima svoj štart pri Gostilni Livada, na Hladnikovi cesti 15, cilj pa na Kongresnem trgu in se bo odvijal v soboto, 7. maja 2022 s pričetkom ob 9.10 uri.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 7. maj 2022, s pričetkom ob 9.10 uri

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2022 na spletni strani http://www.pohod.si.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • M1 - učenci, rojeni l. 2007 in mlajši
 • Z1 - učenke, rojene l. 2007 in mlajše
 • MZ1 - mešana trojka (po spolu)
6. URNIK ŠTARTOV
 • M1 - učenci, rojeni l. 2007 in ml. ob 9.10
 • Z1 - učenke, rojene l. 2007 in ml. ob 9.10
 • MZ1 - mešana trojka ob 9.10
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na teku trojk za osnovne šole imajo vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so učenci/učenke osnovnih šol iste šole in so redno vpisani.

8. PREVOZI NA ŠTART

Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA

 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 5. 5. od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, v soboto, 7. 5. pa med 7. in 8. uro na Trgu republike. Vsaka trojka bo ob dvigu štartne številke dobila 3 čipe za enkratno uporabo, ki pa jih ne bo treba vračati.
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni šotor na Trgu republike. Za športno opremo, oddano na štartu, organizator ne jamči!
 • Štartno mesto je pri Gostilni Livada, Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 64. Pohoda 2022.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani http://www.pohod.si

Organizacijski odbor 64. Pohoda Ljubljana 2022

Tek trojk za srednje šole na 3km

Tek trojk za SŠ ima svoj štart pri Gostilni Livada, na Hladnikovi cesti 15, cilj pa na Kongresnem trgu in se bo odvijal v soboto, 7. maja 2022 s pričetkom ob 9.00 uri.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 7. maj 2022, s pričetkom ob 9. uri

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2022 na spletni strani http://www.pohod.si.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • M2 - mladinci, rojeni l. 2003 in mlajši
 • Z2 - mladinke, rojene l. 2003 in mlajše
 • MZ2 - mešana trojka (po spolu)
6. URE ŠTARTOV
 • M2 - mladinci, rojeni l. 2003 in ml. ob 9.00
 • Z2 - mladinke, rojene l. 2003 in ml. ob 9.00
 • MZ2 - mešana trojka (po spolu) ob 9.00
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na teku trojk za srednje šole imajo vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so dijaki/dijakinje srednjih šol iste šole in so redno vpisani.

8. PREVOZI NA ŠTART

Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 5. 5. od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, v soboto, 7. 5. pa med 7. in 8. uro, na Trgu republike. Vsaka trojka bo ob dvigu štartne številke dobila 3 čipe za enkratno uporabo, ki pa jih ne bo treba vračati.
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni prostor na Trgu republike. Za športno opremo, oddano na štartu, organizator ne jamči!
 • Štartno mesto je pri Gostilni Livada, Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 64. Pohoda 2022.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani http://www.pohod.si

Organizacijski odbor 64. Pohoda Ljubljana 2022

Tek trojk za profesorje na 3km

Tek trojk za profesorje OŠ in SŠ ima svoj štart pri Gostilni Livada, na Hladnikovi cesti 15, cilj pa na Kongresnem trgu in se bo odvijal v soboto, 7. maja 2022 s pričetkom ob 9.20 uri.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 7. maj 2022, s pričetkom ob 9.20 uri

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2022 na spletni strani http://www.pohod.si

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • MZ3 - mešana trojka (po spolu)
6. URE ŠTARTOV
 • MZ3 - mešana trojka (po spolu) ob 9.20
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na Teku trojk za profesorje osnovnih in srednjih šole imajo vsi profesorji osnovnih in srednjih šol, ki so zaposleni na šoli, ki jih prijavi. Trojka mora biti mešana (po spolu).

8. PREVOZI NA ŠTART

Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 5. 5. od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, v soboto, 7. 5. pa med 7. in 8. uro, na Trgu republike. Vsaka trojka bo ob dvigu štartne številke dobila 3 čipe za enkratno uporabo, ki pa jih ne bo treba vračati.
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobo na Trgu republike. Za športno opremo, oddano na štartu, organizator ne jamči!
 • Štartno mesto je pri Gostilni Livada, Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 64. Pohoda 2022.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13.00 uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani http://www.pohod.si

Organizacijski odbor 64. Pohoda Ljubljana 2022