Rožnik Trail 6.6.2024
Prijavnica

Ime
Priimek
Spol
Letnica rojstva
Država
Klub
E-pošta
Majica
Dolžina proge
Z oddajo prijave potrjujem, da sem seznanjen(-a) in se strinjam s splošnimi pogoji.
SPLOŠNI POGOJI: Z oddajo prijave potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal na prijavnico resnični. Izjavljam, da sem zdrav, vsestransko pripravljen za tekmovanje. Upošteval bom vsa navodila organizatorja in tekmoval-la na lastno odgovornost. Pristajam na tveganje v zvezi z udeležbo na tekmovanju in potrjujem, da zoper organizatorja ne bom vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi. Soglašam, da bodo vsi podatki iz te prijavnice objavljeni v sredstvih obveščanja, ki lahko moje fotografije, filmske in video posnetke, intervjuje ipd., kar je v zvezi s prireditvijo objavijo, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 20/1998 do 126/2007).