START LIST - 4x100m, junior men (U18)   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1002BUD BUD   BUD
1004LJU LJU   LJU
1006ZAG ZAG   ZAG
1000BRA BRA   BRA