START LIST - 4x100m, junior women (U20)   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1001GO GO   GO
1013SLG SLG   SLG
1009KRO KRO   KRO
1004KRKA KRKA   KRKA