START LIST - 4x400m, junior men (U20)   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1002KLC KLC   KLC
1012SLG SLG   SLG