START LIST - 4x400m, junior women (U20)   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1000GO GO   GO
1014SLG SLG   SLG
1003KLC KLC   KLC
1005KRKA KRKA   KRKA