RESULTS - 4x100m,
RankBibLastname, FirstnameCountryYoBQResultPoints
10OREHEK OREHEK  OREHEK49.452194,0
20ŽELEZNIKI 1 ŽELEZNIKI  ŽELEZNIKI50.602086,0
30ITGV ITGV  ITGV51.931962,0
40MČKR MČKR  MČKR52.941868,0
50KRIŽE KRIŽE  KRIŽE53.691800,0
60ŽELEZNIKI 2 ŽELEZNIKI  ŽELEZNIKI54.101764,0
70FPKR FPKR  FPKR56.601542,0
80GORJE 1 GORJE  GORJE56.821524,0
90GORJE 2 GORJE  GORJE58.121412,0
Group 1 - 4x100m,   PhotoFinish
RankBibLastname, FirstnameCountryYoBQResultPoints
10ŽELEZNIKI 2 ŽELEZNIKI  ŽELEZNIKI54.101764,0
20GORJE 2 GORJE  GORJE58.121412,0
Group 2 - 4x100m,   PhotoFinish
RankBibLastname, FirstnameCountryYoBQResultPoints
10OREHEK OREHEK  OREHEK49.452194,0
20ŽELEZNIKI 1 ŽELEZNIKI  ŽELEZNIKI50.602086,0
30ITGV ITGV  ITGV51.931962,0
40MČKR MČKR  MČKR52.941868,0
50KRIŽE KRIŽE  KRIŽE53.691800,0
60FPKR FPKR  FPKR56.601542,0
70GORJE 1 GORJE  GORJE56.821524,0