START LIST - 4x100m,   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
0IIGIMMB IIGIMMB   IIGIMMB
0IIIGIMMB IIIGIMMB   IIIGIMMB
0GIMPT GIMPT   GIMPT
0SEŠGMB SEŠGMB   SEŠGMB