START LIST - heptathlon, heptathlon
AR: 6185 Shen Shengfei (CHN/81) Shanghai 17/18.10.1997
TrackBibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1630Elnaz Mousaei IRI   IRI2005
2618Mubssina Mohamm IND   IND2006
3645Alina Chistyakova KAZ   KAZ200546.74
4647Anastassiya Tsvirkunova KAZ   KAZ200542.50
5701Chikalova Anna UZB   UZB200644.02