1BEŽIGRAD   BEŽIGRAD02FBEVKA   FBEVKA03FRSANETA   FRSANETA04KETTEMURN   KETTEMURN05MJARC   MJARC06MPEČAR   MPEČAR07PVORANC   PVORANC08RJAKOPIČ   RJAKOPIČ09SNASELJE   SNASELJE010TČUFAR   TČUFAR011VVODNIK   VVODNIK012VVODNIK   VVODNIK013TČUFAR   TČUFAR014SNASELJE   SNASELJE015RJAKOPIČ   RJAKOPIČ016PVORANC   PVORANC017MŠUŠTARŠIČ   MŠUŠTARŠIČ018MVRHOVNIK   MVRHOVNIK019MPEČAR   MPEČAR020MJARC   MJARC021KETTEMURN   KETTEMURN022FRSANETA   FRSANETA023FBEVKA   FBEVKA024BEŽIGRAD   BEŽIGRAD025BEŽIGRAD   BEŽIGRAD026FBEVKA   FBEVKA027FRSANETA   FRSANETA028KETTEMURN   KETTEMURN029MJARC   MJARC030MPEČAR   MPEČAR031MVRHOVNIK   MVRHOVNIK032PVORANC   PVORANC033RJAKOPIČ   RJAKOPIČ034SNASELJE   SNASELJE035TČUFAR   TČUFAR036VVODNIK   VVODNIK037VVODNIK   VVODNIK038TČUFAR   TČUFAR039SNASELJE   SNASELJE040RJAKOPIČ   RJAKOPIČ041PVORANC   PVORANC042MVRHOVNIK   MVRHOVNIK043MŠUŠTARŠIČ   MŠUŠTARŠIČ044MPEČAR   MPEČAR045MJARC   MJARC046KETTEMURN   KETTEMURN047FRSANETA   FRSANETA048FBEVKA   FBEVKA049BEŽIGRAD   BEŽIGRAD0