Group 1 - 4x100m, boys   PhotoFinish
RankBibLastname, FirstnameCountryYoBQResultRTPoints
11043PT PT  PT47.760,1520
21002AKK AKK  AKK48.130,2070
31012GOATL GOATL  GOATL49.740,2400SB
41032MASS 2 MASS  MASS54.000,2480
Group 2 - 4x100m, boys   PhotoFinish
RankBibLastname, FirstnameCountryYoBQResultRTPoints
11048ŠTA ŠTA  ŠTA46.210,2110SB
21008ASB ASB  ASB48.550,2160SB
31021KRKA KRKA  KRKA49.840,1700
41031MASS 1 MASS  MASS50.640,1830