START LIST - Group 1 - 4x100m,
TrackBibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
30GIMNAZIJA ŠIŠKA GŠIŠ   GŠIŠ
40GIMNAZIJA MOSTE, LJUBLJANA GIMM   GIMM
50ZAVOD SV. STANISLAVA, ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA ŠKGLJ   ŠKGLJ
60GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA 2 GIMŠ   GIMŠ
START LIST - Group 2 - 4x100m,
TrackBibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
30ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKAC ŠCPET   ŠCPET
40ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIM ERSŠGL   ERSŠGL
50SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA SVŠGUG   SVŠGUG
60GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA 1 GIMŠ   GIMŠ
70GIMNAZIJA LEDINA GIML   GIML