Posodobljeno 22.12.2019 10:23
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Hrbtno/BackHrbtno/Back
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Delfin/FlyDelfin/Fly
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
100mDirektno finaleC+DŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleC+DŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleA+BŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleA+BŠtartnaRezultati
 
Mešano/Medley štafeta
4 x 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - 1 del./ 1st part - 21.12.2019 - 12:00
1.Ž/W100m Prsno/BreastDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
2.M/M100m Prsno/BreastDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
3.Ž/W200m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
4.M/M200m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
5.Ž/W100m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
6.M/M100m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
7.Ž/W200m Delfin/FlyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
8.M/M200m Delfin/FlyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
9.Ž/W200m Mešano/MedleyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
10.M/M200m Mešano/MedleyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
11.Ž/W100m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
12.M/M100m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
13.Ž/W200m Prsno/BreastDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
14.M/M200m Prsno/BreastDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
15.Ž/W100m Delfin/FlyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
16.M/M100m Delfin/FlyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
17.Ž/W200m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
18.M/M200m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
19.Ž/W100m Mešano/MedleyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
20.M/M100m Mešano/MedleyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
25.Ž/W50m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
26.M/M50m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
27.Ž/W400m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
28.M/M4 x 100m Mešano/MedleyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
2 - ZMEŠANO MEŠANO - 21.12.2019
21.Ž/W100m Mešano/MedleyDirektno finaleC+DŠtartnaRezultati
22.M/M100m Mešano/MedleyDirektno finaleC+DŠtartnaRezultati
23.Ž/W200m Mešano/MedleyDirektno finaleA+BŠtartnaRezultati
24.M/M200m Mešano/MedleyDirektno finaleA+BŠtartnaRezultati