O Timingu

KAJ SMO

Timing Ljubljana je specializirana športna organizacija za tehnološko podporo športu, izvedbo športnih prireditev, elektronskih merjenj, računalniške obdelave rezultatov in informatike, organizacijo in izvedbo športnih programov in izposoje tehnične opreme.