O Timingu

KJE SMO

Sedež: Staničeva 41, 1000 Ljubljana
Tel. centrala: +386 1 234 80 00
Marketing: +386 1 234 80 01
Maraton in Pohod: +386 1 234 80 02
Tehnologija: +386 1 234 80 03
Direktor: +386 1 234 80 04
Fax: +386 1 234 80 05

Uradne ure: Vsak delovnik med 8. in 15. uro